Skip to main content

Cenovnik

Magnetna rezonanca

MR GLAVE 16.000,00
MR GLAVE + MRA TOF ARTERIOGRAFIJA 19.000,00
MR GLAVE + MRA TOF ARTERIOGRAFIJA + MRA TOF VENOGRAFIJA 21.000,00
MRA TOF ANGIOGRAFIJA ARTERIJA GLAVE I VRATA 12.000,00
MRA TOF VENOGRAFIJA GLAVE 12.000,00
MR GLAVE+ MRA TOF ARTERIOGRAFIJA GLAVE I VRATA + MR C KIČME 25.000,00
MR PROTOKA LIKVORA 28.000,00
MR HIPOFIZE SA KONTRASTOM 19.000,00
MR SINUSA 12.000,00
MR SINUSA I MR GLAVE 19.000,00
MR ORBITA 12.000,00
MR ORBITA I MR GLAVE 19.000,00
MR TEMPOROMANDIBULARNOG ZGLOBA 16.000,00
MR VRATA SA KONTRASTOM 19.000,00
MR DOJKI SA KONTRASTOM 19.000,00
MR KIČME-JEDAN SEGMENT 15.000,00
MR CELE KIČME (CERVIKALNA, TORAKALNA I LUMBOSAKRALNA) 30.000,00
MR BRAHIJALNOG PLEKSUSA 16.000,00
MR BRAHIJALNOG PLEKSUSA + C KIČMA 24.000,00
MR GRUDNOG KOŠA (TORAKSA) SA KONTRASTOM 18.000,00
MR ABDOMENA SA KONTRASTOM 18.000,00
MR ABDOMENA SA KONTRASTOM + MRCP 20.000,00
MR ABDOMENA SA KONTRASTOM + MR KARLICE 30.000,00
MR KARLICE 16.000,00
MR KARLICE+LS KIČME 28.000,00
MR PROSTATE MULTIPARAMETRIJSKI SA KONTRASTOM 22.000,00
MR KUKA 16.000,00
MR MUSKULOSKELETNI SISTEM-JEDAN ZGLOB (KOLENO, RAME, LAKAT, SKOČNI,ŠAKA, STOPALO,ITD.) 16.000,00
MR MUSKULOSKELETNI SISTEM – DVA ZGLOBA (KOLENO, RAME, LAKAT, SKOČNI,ŠAKA,STOPALO,ITD.) 30.000,00
MR SAKROILIJAČNIH ZGLOBOVA 16.000,00
MR SAKROILIJAČNIH ZGLOBOVA + MR LS KIČME 25.000,00
MR DUGIH KOSTIJU 18.000,00
MR ENTEROGRAFIJA SA KONTRASTOM 30.000,00
MR KOLONOGRAFIJA SA KONTRASTOM 25.000,00
MR FISTULOGRAFIJA SA KONTRASTOM 25.000,00
MRA ARTERIOGRAFIJA TORAKALNE AORTE SA KONTRASTOM 24.000,00
MRA ARTERIOGRAFIJA ABDOMINALNE AORTE SA KONTRASTOM 24.000,00
MRA ANGIOGRAFIJA ARTERIJA DONJIH EKSTREMITETA SA KONTRASTOM 24.000,00
MR SRCA SA KONTRASTOM 45.000,00
MR MOZGA FETUSA 20.000,00
MRCP (MR HOLANGIOGRAFIJA – MR BILIJARNOG SISTEMA)  12.000,00
MR CELOG TELA SA KONTRASTOM (GLAVA, VRAT, TORAKS, ABDOMEN, MALA KARLICA, KIČMA) 79.000,00

U slučaju medicinskih indikacija kod pregleda koji se po protokolu rade nativno aplikacija i kontrastno sredstvo se naplaćuju dodatnih 3000 din.

Dijagnostički ultrazvuk

UZ GORNJEG I DONJEG ABDOMENA 4.000,00
UZ UROTRAKTA

TRANSREKTALNI ULTRAZVUK PROSTATE (TRUZ)

3.000,00

5.000,00

UZ DOJKI 4.000,00
UZ MEKIH TKIVA 4.000,00
UZ VRATNE REGIJE 4.000,00
UZ ŠTITASTE ŽLEZDE 3.000,00
UZ EKSPERTNI MUSKULOSKELETNI – JEDAN ZGLOB 4.000,00
UZ EKSPERTNI MUSKULOSKELETNI – DVA ZGLOBA 6.000,00
UZ EKSPERTNI MUSKULOSKELETNI – TRI ZGLOBA 8.000,00
UZ TESTISA 4.000,00
UZ PLJUVAČNIH ŽLEZDA 4.000,00
UZ AKSILA (pazušne regije) 4.000,00
UZ INGVINUMA (preponske regije) 4.000,00
UZ AKSILA I INGVINUMA 6.000,00
UZ VRATA + UZ ŠTITASTE ŽLEZDE + DOPLER KAROTIDNIH ARTERIJA 8.000,00
UZ GORNJEG I DONJEG ABDOMENA + UZ ŠTITASTE ŽLEZDE 6.000,00
UZ DOJKI + UZ GORNJEG I DONJEG ABDOMENA + UZ ŠTITASTE ŽLEZDE 8.000,00
DOPLER KAROTIDNIH I VERTEBRALNIH ARTERIJA

(MAGISTRALNE ARTERIJE VRATA)

5.000,00
DOPLER ARTERIJA DONJIH EKSTREMITETA 5.000,00
DOPLER VENA DONJIH EKSTREMITETA 5.000,00
DOPLER ARTERIJA GORNJIH EKSTREMITETA 5.000,00
DOPLER VENA GORNJIH EKSTREMITETA 5.000,00
DOPLER ABDOMINALNE AORTE,

RENALNIH (BUBREŽNIH) I ILIJAČNIH ARTERIJA

5.000,00
DOPLER ARTERIJA I VENA DONJIH EKSTREMITETA 8.000,00
DOPLER ARTERIJA I VENA GORNJIH EKSTREMITETA 8.000,00
DOPLER V.PORTE + UZ ABDOMENA 5.000,00
DOPLER DIJALIZNIH AV FISTULA 5.000,00
DOPLER + UZ TESTISA 5.000,00
DOPLER TRANSPLANTIRANOG BUBREGA 5.000,00
KONSULTACIJA INTERVENTNOG RADIOLOGA – PRVI PREGLED 8.000,00
KONSULTACIJA INTERVENTNOG RADIOLOGA 4.000,00