Skip to main content

Informacije za pacijenta

MRI

Šta je magnetna rezonanca?

Magnetna rezonanca je najsavremenija dijagnostička tehnika snimanja koja uz pomoć magnetnog polja i radio talasa daje slike unutrašnjosti ljudskog u visokoj rezoluciji bez korišćenja štetnog jonizujućeg zračenja. Koristi se u dijagnostici tumora, zapaljenja, degenerativnih promena, povreda, procene vaskularizacije, prikaza anatomskih struktura i odnosa praktično svih delova tela.

Kako se pripremiti za pregled magnetnom rezonancom?

Veoma je bitno da pacijenti ili njihova pratnja znaju podatke o eventualnim metalnim ili elektronskim implantima u telu (pacemaker, defibrilator, insulinske pumpe, kohlearni implanti, stentovi, srčani zalisci, klipsevi, proteze…) ili eventualno o stranim telima u organizmu (geleri, metalni opiljci…) i o tome moraju pre pregleda neizostavno obavestiti tehničara ili lekara. Pre pregleda pacijenti mogu normalno jesti i piti (osim za specifične preglede kada će to biti posebno naglašeno) a nakon pregleda mogu nesmetano nastaviti svoje uobičajene aktivnosti. Preporučujemo pacijentima da obuku komfornu i udobnu odeću. Predmeti poput ručnog sata, mobilnih telefona, kaiševa, ključeva, nakita, kreditnih kartica,naočara, slušnog aparata i drugih je neophodno odložiti pre ulaska u prostoriju za pregled.

Šta možete očekivati tokom MR pregleda?

Snimanje je potpuno bezbolno i bez upotrebe štetnog jonizujućeg zračenja. Najčešće traje do 30 minuta, ređe duže u slučajevima kada to zahteva specifičnost pregleda ili patologije. Pregled se obavlja u prostoriji sa optimalnom klimatizacijom i ambijetalnim svetlom da bi se pacijent u toku pregleda osećao komforno. Uz pomoć tehničara pacijent legne na pokretni, tapacirani sto aparata koji se zatim dovodi u adekvatan položaj za snimanje. Tokom snimanja se emituju radio talasi na osnovu kojih se generiše slika. Emitovanje ovih talasa proizvodi zvukove u vidu zujanja i lupanja i to je potpuno uobičajeno. U nekim slučajevima u toku pregleda sto se može pomerati. U toku snimanja pacijent je pod stalnim vizuelnim nadzorom tehničara uz moguću komunikaciju. Kod nekih pregleda tehničar će vam davati uputstva kada trebate zadržati dah. Pojedini pregledi podrazumevaju intravensko davanje kontrasta o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni. Izuzetno je značajno da u toku pregleda budete mirni i bez pomeranja. Svako pomeranje može dovesti do nedovoljno kvalitetne slike i potrebe za ponavljanjem dela ili celokupnog pregleda.

Da li je MR pregled bezbedan po zdravlje?

Do danas nema poznatih negativnih efekata magnetne rezonance tako da se pregled nesmetano može sprovoditi i kod trudnica i kod dece. Slike se proizvode uz pomoć magnetnog polja, za razliku od rendgena ili CT skenera koji koriste jonizujuće zračenje koje može imati negativno dejstvo na organizam. Ukoliko znate ili sumnjete da postoje metalni predmeti u Vašem telu molimo Vas da o tome obavezno obavestite osoblje. Ukoliko je neophodno u svakom trenutku možete zatražiti da se pregled zaustavi.

Koji MR aparat se koristi u LIFESCAN dijagnostičkom centru?

U našem centru se koristi najsavremeniji MR aparat poslednje generacije Siemens Magnetom Sempra jačine 1.5 Tesla, koji je opremljen poslednjom generacijom Siemens softverskog paketa uz mogućnost Deep Resolve tehnologije na bazi artificijelne inteligencije koja unapređuje kvalitet slike uz skraćenje trajanja pregleda.

Kako se može preuzeti nalaz?

Nalaz se nakon očitavanja može preuzeti u dijagnostičkom centru Life Scan ili može biti poslat na adresu elektronske pošte. Snimci pregleda se dobijaju u digitalnoj formi na USB disku.

LifeScan - Pregled pacijenta magnetnom rezonancom

Dijagnostički ultrazvuk

Šta je ultrazvuk - UZ?

Ultrazvuk ili medicinska sonografija koristi zvuk visokih frekvencija da bi se proizvele slike unutrašnjih organa. Predstavlja jednu od najčešće korišćenih dijagnostičkih metoda danas. Metoda je brza, pristupačna, bezbolna i u potpunosti bezbedna te se nesmetano mogu pregledati svi, uključujući decu i trudnice.

Kako se pripremiti za pregled ultrazvukom?

Ukoliko se izvodi ultrazvuk abdomena pre pregleda se može unositi samo tečnost (osim gaziranih napitaka) i uzdržati se od uzmanja hrane do samog pregleda (a najmanje 6 sati) jer je neophodno smanjiti meteorizam (prisustvo gasova u gastrointestinalnom traktu na minimum) što će omogućiti bolju vizualizaciju organa abdomena. Takođe je potrebno da mokraćna bešika bude dovoljno ispunjena urinom da bi se mogli adekvatno pregledati organi male karlice, pa se preporučuje dovoljan unos tečnosti i uzdržavanje od uriniranja pre pregleda. Ukoliko se izvodi pregled štitaste žlezde, kolor dopler pregled krvnih sudova vrata ili drugi ultrazvučni pregledi nije neophodna prethodna priprema.

Šta možete očekivati tokom UZ pregleda?

Samo snimanje ultrazvukom se jako jednostavno izvodi, lekar prisloni sondu uz deo tela koji se pregleda. Sonda proizvodi i usmerava ultrazvučne talase ka unutrašnjosti tela koji se zatim vraćaju u sondu i obrađuju u kompjuteru koji interpretira talase u sliku unutrašnjih organa i struktura vidljivu na monitoru ultrazvučnog aparata. Tokom pregleda koristi se gel na bazi vode za kontakt između sonde i tela pacijenta, koji je bez mirisa i ne ostavlja fleke.

Da li je UZ pregled bezbedan po zdravlje?

Ultrazvučni aparat tokom snimanja koristi zvučne talase za dobijanje slike i u potpunosti je bezbedan, mogu se snimati svi pacijenti uključujući decu i trudnice.

Koji UZ aparat se koristi u LIFESCAN dijagnostičkom centru?

U našem centru se koristi najsavremeniji ultrazvučni kolor dopler aparat poslednje generacije Siemens Acuson Juniper sa 4 sonde.

Kako se može preuzeti nalaz?

Nalaz se nakon pregleda i interpretacije radiologa dobija odmah a može biti poslat i na E-mail.

LifeScan - Pregled pacijenta ultrazvukom